Wassende stad / NBD Biblion

‘Lies Van Gasse wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste dichters van haar generatie. Ze bouwt een oeuvre op dat interessant is om te blijven volgen.’