Peter Raedts

Peter Raedts

Peter Raedts (1948-2021) was emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Eerder verscheen ook bij Wereldbibliotheek De uitvinding van de rooms-katholieke kerk (2013), de uitgebreide versie van zijn afscheidscollege.

Uitgaven van Peter Raedts