Joos Kat

Joos Kat

Joos Kat (1947) was uitgever van Uitgeverij Wereldbibliotheek van 1981 tot 2009. In 1986 maakte hij Wereldbibliotheek weer zelfstandig toen hij de uitgeverij overnam van het de Bussy-concern.