Ton Hoenselaars

Ton Hoenselaars

Ton Hoenselaars (Rotterdam, 1956) is hoogleraar vroegmoderne Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde uitgebreid over Renaissanceliteratuur, het vertalen van literatuur en over William Shakespeare.