Montesquieu

Montesquieu

Charles de Secondat, baron van La Brède en Montesquieu, (1689-1755), liet in 1721 de Lettres persanes verschijnen - anoniem en in Amsterdam. Binnen een jaar moesten er acht edities van worden gedrukt. Perzische brieven was niet het eerste noch het laatste werk van Montesquieu. Al eerder had hij verhandelingen gepubliceerd over uiteenlopende onderwerpen, en nog veel andere werken zouden volgen. Zijn hoofdwerk L'Esprit des lois (De geest er wetten) over staatsvormen, de scheiding der machten, de invloed van het klimaat, en nog veel meer, schreef hij in 1748. Van Lettres persanes verscheen in 1736 al een Nederlandse vertaling. Het boek heette De Persiaansche spion of Persiaansche brieven. De voorlaatste, maar bekorte vertaling van J.A. Sandfort verscheen in 1939 - bij Uitgeverij Wereldbibliotheek.

Uitgaven van Montesquieu

Montesquieu
E-book