Nederhalfrond / Noordhollands Dagblad

Hij heeft met zijn roman een volstrekt origineel universum geschapen in een taal vol neologismen.