Het tellen van de dagen / Het Parool

Een soms bijtend en cynisch, maar bij tijd en wijle ook geestig boek. Hoe dichter hoofdpersoon Toni bij de dood komt, hoe beter het leven hem bevalt.