Het leven van Celio / Leeuwarder Courant

Corona is een man die goed is met woorden en met de juiste hoeveelheid melancholie en weemoed zijn liefde voor deze wonderlijke eenzaat schetst, zonder dat zijn eerbetoon larmoyant wordt. [...] Een toost op het leven.