De zelfmoordclub / NRC Handelsblad

Een feestelijk en spannend boek.