De waren / Leidsch Dagblad

‘Rovers toont zich een sterk waarnemer. Hij legt in afgewogen zinnen vast wat hij ziet zonder er een oordeel over uit te spreken.***’