De dood / Brancheblad Uitvaartzorg

‘De dood vanuit zulke diverse invalshoeken bekijken, werkt verdiepend en verrijkend. Veldkamp heeft kortom een sterk stukje werk afgeleverd, zeker ook voor uitvaartprofessionals zeer de moeite waard.****’