Het onbenoembare heden

Roberto Calasso
Het onbenoembare heden

Het einde van de Tweede Wereldoorlog luidde een periode in waarin bijna alle westerse landen langdurige vrede kenden en economische voorspoed bereikten. Maar aan het begin van de eenentwintigste eeuw lijkt men uit het oog te zijn verloren hoe belangrijk het is om het eigen verleden te kennen. Want alleen dan kan er geleerd worden van gemaakte fouten, in plaats van stuurloos rond te dobberen in een ongrijpbare wereld van louter materiële welvaart die elk moment in chaos kan vervallen.

In De onbenoembare actualiteit laat Roberto Calasso zien hoe de existentiële leegte van het hedendaagse massatoerisme en de online pornografie geconfronteerd worden met de fundamentalistische islam, waar terroristen zich toe voelen aangetrokken die de westerse levensstijl beschouwen als plat vermaak. Calasso schetst een verontrustend dubbelportret van ons ongrijpbare heden en het tijdperk van Hitler-Duitsland, toen de mensheid de wereld op het randje van zelfvernietiging bracht.

Specificaties

E-book
Nederlands
Els van der Pluijm
9789028443341
192
21-05-2019
€ 12,99

Auteur(s)

Roberto Calasso (1941-2021) was schrijver, essayist en uitgever van de Italiaanse uitgeverij Adelphi. Hij schreef aan een monumentaal oeuvre waarin hij laat zien dat de mens mythes nodig heeft om met de onvoorspelbaarheid van het leven om te kunnen gaan. Al zijn boeken zijn bij Wereldbibliotheek verschenen, in de eminente vertalingen van Els van der Pluijm, de enige vertaler aan wie Calasso zijn werk toevertrouwde.

Uitgaven van Roberto Calasso

Roberto Calasso
Paperback
Roberto Calasso
Paperback
Roberto Calasso
Paperback
Roberto Calasso
E-book
Roberto Calasso
E-book
Roberto Calasso
E-book
Roberto Calasso
E-book