De gloed

Roberto Calasso
De gloed

Drieduizend jaar geleden ontstond in India een manier van denken die veraf ligt van ons huidige rationalistische wereldbeeld: een weten dat alles omvatte, van de zandkorreltjes tot voorbij de grenzen van het heelal de Veda. Het kernbegrip van de Veda is `de gloed, de geestelijke materie waaruit de wereld is ontstaan en die leidde tot de geboorte van de menselijke geest. De afstand van deze denkwijze tot onze cultuur lijkt onoverbrugbaar. En toch biedt dit denken een ogenschijnlijk ongeordende verzameling hymnen, rituelen, godenverhalen en bovennatuurlijke invallen de moderne mens de mogelijkheid om op een andere, betere manier om te gaan met basale gebeurtenissen en ervaringen, die zich onttrekken aan de ratio. Verworvenheden die we als vanzelfsprekend beschouwen, komen daardoor in een ander licht te staan.

Roberto Calasso laat op zijn hoogsteigen en verrassende manier zien hoe de moderne mens niet zonder mythisch denken kan, ook al menen we dat we met onze technologie en kennis alles kunnen controleren.

`Niemand evenaart het enthousiasme van de verhalenverteller Calasso. Hij is inmiddels zelf een soort van legende geworden. The Independent

Specificaties

E-book
Nederlands
9789028441149
18-11-2014
€ 19,99

Auteur(s)

Roberto Calasso (1941-2021) was schrijver, essayist en uitgever van de Italiaanse uitgeverij Adelphi. Hij schreef aan een monumentaal oeuvre waarin hij laat zien dat de mens mythes nodig heeft om met de onvoorspelbaarheid van het leven om te kunnen gaan. Al zijn boeken zijn bij Wereldbibliotheek verschenen, in de eminente vertalingen van Els van der Pluijm, de enige vertaler aan wie Calasso zijn werk toevertrouwde.

Uitgaven van Roberto Calasso

Roberto Calasso
Paperback
Roberto Calasso
Paperback
Roberto Calasso
Paperback
Roberto Calasso
E-book
Roberto Calasso
E-book
Roberto Calasso
E-book
Roberto Calasso
E-book