Unieboek Het Spectrum

Over ons

Uitgeverij Wereldbibliotheek werd in 1905 opgericht door Leo Simons onder de naam Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur. ‘De Wereldbibliotheek’ was aanvankelijk een van de series die werden uitgegeven, maar omdat Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur een mond vol was, werd ze omgedoopt in Uitgeverij Wereldbibliotheek.

Wereldbibliotheek was en is een klassieke algemene uitgeverij, die naast Nederlandstalige en vertaalde literatuur ook poëzie en non-fictie uitgeeft, van psychologie tot geschiedenis, van filosofie tot echte wetenschap. In haar 116-jarige bestaan heeft ze negen uitgevers gehad, die ieder hun stempel op het fonds hebben gedrukt maar altijd in de geest van Leo Simons hebben gewerkt: het uitgeven van boeken die blijven, eigenzinnige titels van hoge inhoudelijke kwaliteit in mooie uitgaven. En dat zijn er middelerwijl meer dan 4.000.

In januari 2014 werd Wereldbibliotheek overgenomen door Uitgeefhuis Nieuw Amsterdam, dat nu Park Uitgevers heet. Park Uitgevers werd in februari 2021 overgenomen door Lannoo Publishing Group.

Manuscripten

Momenteel nemen wij geen ongevraagd ingezonden manuscripten in ontvangst. Toegestuurde manuscripten worden niet bewaard.
Hou deze website in de gaten voor wijzigingen van dit beleid.

Auteursoptredens

Lezingen, boekhandels-, school-, en bibliotheekbezoeken van auteurs van Uitgeverij Wereldbibliotheek kunt u aanvragen via de de Schrijverscentrale of via de uitgeverij (info@wereldbibliotheek.nl).

Pers

Voor meer informatie, interviewaanvragen en/of het aanvragen van recensie-exemplaren kunt u contact opnemen met:

Kelly van Mourik
kelly.vanmourik@parkuitgevers.nl
+31 6 531 777 74

Rechten

Voor vragen over licenties, toneel, overname van gedichten of verhalen/tekstfragmenten in bloemlezingen, of anderszins mailt u Maaike Koekenbier info@wereldbibliotheek.nl.

 

www.paperlife.nl is een website van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv, een van de grootste algemene boekenuitgeverijen in het Nederlandse taalgebied.

De boekhandel is voor Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv een belangrijke handelspartner. In Nederland en Vlaanderen doen wij zaken met alle grote boekhandelsketens en het grootste deel van ons reguliere fonds is via hen verkrijgbaar. Naast onze reguliere uitgaven maken wij ook in opdracht van de boekhandel speciale uitgaven.

Dagelijkse klantenservice voor al uw vragen
Als u vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze verkoop binnendienst. Zij kunnen u helpen met vragen over ons assortiment, verkoopprijzen, speciale acties, orders, retouren, leveringen en facturen.

Verkoop binnendienst Amsterdam, Nederland
verkoop@unieboekspectrum.nl 
020 2364200

Voor de Vlaamse markt wordt onze uitgeverij vertegenwoordigd door Uitgeverij Lannoo, gevestigd in Tielt, België.

Verkoop binnendienst Tielt, België
bestellingen@lannoo.be
+32 51 42 42 72

U kunt veel informatie hierover ook terugvinden in CB Online, het informatie- en bestelsysteem van Centraal Boekhuis. Met vragen over de levering of uw factuur, kunt u ook contact opnemen met de klantenservice van Centraal Boekhuis in Culemborg. Onze boeken kunt u rechtstreeks bestellen via CB Online of via onze verkoop binnendienst.

Samenwerken met onze uitgeverij
Doet u nog geen zaken met ons en bent u wel geïnteresseerd in samenwerking, neemt u dan contact op met onze verkoop binnendienst. Zij wijzen u een van onze vertegenwoordigers toe. Onze vertegenwoordigers bespreken graag de mogelijkheden over levering van nieuwe titels en backlisttitels. Alle vragen over de commerciële condities betreffende de samenwerking, kunt u ook met hen bespreken.

Als u een vaste klant van ons wordt, dan krijgt u van ons een vaste contactpersoon, zodat u met al uw vragen bij één persoon terechtkunt. Onze vertegenwoordigers werken vanuit verschillende rayons en komen graag bij u langs voor een gesprek. In overleg komen wij ook gericht langs voor de nieuwe aanbieding of om uw voorraden te controleren en waar nodig aan te vullen.

Leveringsvoorwaarden
Onze levering geschiedt onder toepassing van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv.

www.paperlife.nl is een website van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv

www.paperlife.nl wordt met de grootste zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig, verouderd, of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website www.paperlife.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of -pagina waarnaar deze site www.paperlife.nl verwijst.

Mocht u vragen hebben over projecten, artikelen of andere zaken die Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv betreffen dan kunt u die mailen naar info@unieboekspectrum.nl.

Eventuele wijzigingen in de informatie op de website van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via info@unieboekspectrum.nl.

Manuscript

Wanneer u een manuscript heeft geschreven dat u graag wilt laten uitgeven, kijkt u dan eerst even op onze website of uw werk wel binnen één van onze fondsen past. Er zijn een aantal punten waaraan het manuscript moet voldoen:

 1. het manuscript moet getypt zijn in een duidelijk leesbaar 12-punts lettertype
 2. het formaat is A4
 3. verplicht is een korte synopsis van het verhaal van maximaal 2 A4-tjes

Zorg altijd dat u een kopie stuurt.

Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor het zoekraken van uw manuscript.

Maak in uw begeleidende brief duidelijk:

 1. wie u bent hoe de titel van uw boek luidt
 2. tot welk genre (fonds) het behoort
 3. (kort) de strekking van het manuscript.

Wij accepteren (én lezen) geen manuscripten die per e-mail aan ons worden verzonden!

Het adres waar u uw manuscript naartoe stuurt is:

Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv
T.a.v. Secretariaat
Postbus 23202
1100 DS Amsterdam

Zodra wij uw manuscript hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Uw manuscript zal worden bekeken door één van de uitgevers binnen onze organisatie. Na bestudering ontvangt u van ons een korte schriftelijke reactie. Dit kan, al naar gelang de drukte, enkele maanden duren. Er wordt niet gecorrespondeerd over afwijzingen.

Indien u uw kopie van het manuscript retour wilt ontvangen, stuur dan een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde retourenvelop mee.

U ontvangt geen beoordelingsrapport. Indien u dat wenst kunt u zich wenden tot een scriptbeoordelingsbureau zoals Stichting Schrijven, Script Plus en BSN.

Overname Rechten

Toestemming voor overnames

Op de bij Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv uitgegeven werken berust auteursrecht. De werken - of delen ervan - mogen niet worden overgenomen in uitgaven of op websites zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.

U kunt uw verzoek richten aan: Wibbine.deRuig@unieboekspectrum.nl

Richtlijnen aanvraag overnames voor eenmalig gebruik:

Uw schriftelijke aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:

 1. de volledige titel van het werk
 2. de naam van de auteur(s) en/of illustrator(en)
 3. de titel van het fragment of het verhaal met paginanummer(s)
 4. uitvoerige beschrijving van het doel van het gebruik
 5. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres

Indien de overname de uitgave van een boek of bloemlezing betreft, dient u daarnaast de volgende gegevens te verstrekken:

 • auteur/samensteller van uw werk
 • oplage
 • omvang (totaal aantal pagina’s)
 • verkoopprijs

Bewerking voor theater-, toneel- en/of schoolvoorstellingen

Uw schriftelijke aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:

 1. de naam van de auteur(s)
 2. de volledige titel van het werk
 3. de recette (aantal voorstellingen, locatie, zaalcapaciteit, toegangsprijs)

Indien toestemming is verleend, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan.

 • de persoonlijke reputatie van de auteur en de integriteit van zijn/haar werk ondervinden geen schade door de overname
 • de overname dient compleet en foutloos te zijn
 • de overname dient te worden voorzien van de volledige en correcte bronvermelding
 • toezending van een bewijsexemplaar bij verschijnen van uw uitgave.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op.......