Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Delen:

newsletter Facebook

Manuscript

Wanneer u een manuscript heeft geschreven dat u graag wilt laten uitgeven, kijkt u dan eerst even op onze website of uw werk wel binnen één van onze fondsen past. Er zijn een aantal punten waaraan het manuscript moet voldoen:

 1. het manuscript moet getypt zijn in een duidelijk leesbaar 12-punts lettertype
 2. het formaat is A4
 3. verplicht is een korte synopsis van het verhaal van maximaal 2 A4-tjes

Zorg altijd dat u een kopie stuurt.

Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor het zoekraken van uw manuscript.

Maak in uw begeleidende brief duidelijk:

 1. wie u bent hoe de titel van uw boek luidt
 2. tot welk genre (fonds) het behoort
 3. (kort) de strekking van het manuscript.

Wij accepteren (én lezen) geen manuscripten die per e-mail aan ons worden verzonden!

Het adres waar u uw manuscript naartoe stuurt is:

Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv
T.a.v. Secretariaat
Postbus 23202
1100 DS Amsterdam

Zodra wij uw manuscript hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Uw manuscript zal worden bekeken door één van de uitgevers binnen onze organisatie. Na bestudering ontvangt u van ons een korte schriftelijke reactie. Dit kan, al naar gelang de drukte, enkele maanden duren. Er wordt niet gecorrespondeerd over afwijzingen.

Indien u uw kopie van het manuscript retour wilt ontvangen, stuur dan een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde retourenvelop mee.

U ontvangt geen beoordelingsrapport. Indien u dat wenst kunt u zich wenden tot een scriptbeoordelingsbureau zoals Stichting Schrijven, Script Plus en BSN.

Overname Rechten

Toestemming voor overnames

Op de bij Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv uitgegeven werken berust auteursrecht. De werken - of delen ervan - mogen niet worden overgenomen in uitgaven of op websites zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.

U kunt uw verzoek richten aan: Wibbine.deRuig@unieboekspectrum.nl

Richtlijnen aanvraag overnames voor eenmalig gebruik:

Uw schriftelijke aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:

 1. de volledige titel van het werk
 2. de naam van de auteur(s) en/of illustrator(en)
 3. de titel van het fragment of het verhaal met paginanummer(s)
 4. uitvoerige beschrijving van het doel van het gebruik
 5. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres

Indien de overname de uitgave van een boek of bloemlezing betreft, dient u daarnaast de volgende gegevens te verstrekken:

 • auteur/samensteller van uw werk
 • oplage
 • omvang (totaal aantal pagina’s)
 • verkoopprijs

Bewerking voor theater-, toneel- en/of schoolvoorstellingen

Uw schriftelijke aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:

 1. de naam van de auteur(s)
 2. de volledige titel van het werk
 3. de recette (aantal voorstellingen, locatie, zaalcapaciteit, toegangsprijs)

Indien toestemming is verleend, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan.

 • de persoonlijke reputatie van de auteur en de integriteit van zijn/haar werk ondervinden geen schade door de overname
 • de overname dient compleet en foutloos te zijn
 • de overname dient te worden voorzien van de volledige en correcte bronvermelding
 • toezending van een bewijsexemplaar bij verschijnen van uw uitgave.