Een manier van leven

Peter Bieri
Een manier van leven
over de menselijke waardigheid

Wij praten veel over de menselijke waardigheid. Het is
een universeel begrip, dat in het handvest van de Verenigde
Naties en dat van de Europese Unie is terug te
vinden. Maar wat bedoelen we er eigenlijk mee? Peter
Bieri gaat in dit boek stap voor stap steeds dieper in op
dit centrale thema. In welke situaties behouden we onze
waardigheid, in welke situaties zetten we die op het spel?
Hoe verhoudt de blik van de ander zich tot de eigen waardigheid? Welke
rol speelt het zelfrespect bij de vorming en het behoud van ons gevoel
voor waardigheid? En hoe verhoudt de moraal zich tot de menselijke
waardigheid?
Met voorbeelden uit alledaagse situaties en uit de literatuur onderzoekt
Bieri hoe onze waardigheid wordt bepaald door de wijze waarop
wij omgaan met anderen en met onszelf. Hij laat zien hoe die waardigheid
tot uitdrukking komt in de manier waarop we begrippen als zelfstandigheid,
waarachtigheid en zuivere betrekkingen tot maatstaf van
ons handelen maken. Want waardigheid is geen abstract begrip, het is
een manier van leven.

Specificaties

E-book
Nederlands
9789028441255
13-04-2015
€ 20,99

Auteur(s)

Peter Bieri (Bern, 1944) was hoogleraar filosofie aan de Freie Universität Berlin. Onder eigen naam verscheen van hem Het handwerk van de vrijheid (2006), onder het pseudoniem Pascal Mercier publiceerde hij de romans Nachtrein naar Lissabon, Perlmann's zwijgen, De pianostemmer en Lea. Zijn werk verscheen overal ter wereld in vertaling.

Uitgaven van Peter Bieri

Peter Bieri
E-book
Peter Bieri
E-book