De wereldrisico-maatschappij

Ulrich Beck
De wereldrisico-maatschappij
op zoek naar de verloren zekerheid

Het is een vreemde paradox. Onze moderne westerse maatschappij is veiliger dan ooit en toch zijn we banger dan ooit. Op allerlei manieren proberen we dreigingen en onzekerheden uit te bannen, of het nu gaat om de opslag van CO2 in de grond, kindermisbruik, islamitisch fundamentalisme, de klimaatverandering of financiële crises. Risico’s zijn onaanvaardbaar geworden, en daarom verlangen we van de overheid dat zij alles wat in de toekomst ooit mis zou kunnen gaan, nu al voorkomt.
In dit boek laat Ulrich Beck zien hoe deze paradox is ontstaan en tot welke ingrijpende gevolgen deze angst voor risico’s kan leiden. Want die angst wordt wereldwijd geëxploiteerd en tast onze individuele vrijheid aan. Hij pleit voor een transparante zakelijke politiek, die voorkomt dat men vanuit een collectieve angst de vrijheid van burgers inwisselt voor een vals gevoel van zekerheid.
Ulrich Beck stelde dit onderwerp al bijna 30 jaar geleden aan de orde.
Dit boek is een geheel geactualiseerde en uitgebreide versie van zijn publicaties uit die tijd.

Specificaties

E-book
Nederlands
Ronnie Boley
9789028441422
17-08-2015
€ 13,99

Auteur(s)

Ulrich Beck (1944-2015) was als hoogleraar sociologie verbonden aan de Universiteit van München en aan de School of Economics and Political Science te Londen.

Uitgaven van Ulrich Beck

Ulrich Beck
E-book