Inleidend betoog bij de Encyclopédie

Jean Le Rond D'Alembert
Inleidend betoog bij de Encyclopédie
De Verlichting 5

Samen met Denis Diderot was D'Alembert samensteller van de Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Voor de in totaal 28 delen die tussen1751 en 1772 verschenen, schreef hij een inleiding, waarin hij de opbouw van de Encyclopédie bespreekt. De menselijke kennis, schrijft hij, is als een labyrint, waar we een weg in moeten zoeken. En de filosoof is degene die ons bij de hand kan nemen, want hij heeft het overzicht, in de vorm van een encyclopedie. Maar hij houdt ook een pleidooi voor een opvatting over de bron van onze kennis, dan in die tijd gebruikelijk: niet aangeboren ideeën maar zintuiglijke waarnemingen. En dat is een nog altijd moderne fundament van onze individualiteit. Wij beseffen soms maar half hoezeer wij de nazaten van de achttiende-eeuwse 'encyclopedisten' zijn.

Specificaties

Gebonden
Nederlands
Discours préliminaire de l'Encyclopédie
Jabik Veenbaas
9789028450967
192
30-03-2022
€ 24,99

Auteur(s)

Jean Le Rond D'Alembert (1717-1783) was een Franse wiskundige, wetenschapper, schrijver en filosoof. Samen met een andere homo universalis, Dennis Diderot, bestierde hij de totstandkoming van de Encyclopédie, het grote 28 delen tellende werk waarin alle kennis van die tijd verzameld werd, met als bedoeling de lezer de handvatten te geven om zelf na te denken en zelf te beslissen over de inrichting van leven en maatschappij