De goddelijke komedie

Van alle Dante-vertalingen in verzen is die van Kops ongetwijfeld de meest geslaagde. Zij volgt de Italiaanse tekst op de voet en zij is bijna de enige die iets van de onnavolgbare bekoring van het origineel weet vast te houden. Drie delen in één band!

Specificaties
Gebonden

Taal: Nederlands

Oorspr. titel: La Divina Commedia

ISBN: 9789028423008

Pagina's: 596

Publicatiedatum: 14-11-2008

Op voorraad

Prijs: 49,99Auteur

Dante Alighieri

Dante - eigenlijk Durante - Alighieri werd in de voorzomer van 1265 te Florence geboren als zoon van een adellijk en niet onaanzienlijk geslacht. Zijn moeder overleed toen hij vijf of zes jaar oud was en op ongeveer twaalfjarige leeftijd verloor hij zijn vader. Als de belangrijkste gebeurtenis van zijn kinderjaren heeft Dante zelf altijd de ontmoeting gezien, die hij als jongetje van negen jaar had met een klein meisje, een jaar jonger dan hij, Beatrice Portinari. Dante heeft deze ontmoeting later niet vergeten of beschouwd als de aanleiding tot een kinderverliefdheid, zoals die in ieder jongensleven kan voorkomen: Beatrice is voor hem de ideale vrouwenfiguur geworden, die hij naar de trant van de dichters in zijn dagen vereerde en bezong; zij is vervolgens steeds verder in zijn verering gegroeid om tenslotte in La divina commedia op te treden als het verheven zinnebeeld van de liefde en de wijsheid.