Over ons

Uitgeverij Wereldbibliotheek werd in 1905 opgericht door Leo Simons onder de naam Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur. ‘De Wereldbibliotheek’ was aanvankelijk een van de series die werden uitgegeven, maar omdat Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur een mond vol was, werd ze omgedoopt in Uitgeverij Wereldbibliotheek.

Wereldbibliotheek was en is een klassieke algemene uitgeverij, die naast Nederlandstalige en vertaalde literatuur ook poëzie en non-fictie uitgeeft, van psychologie tot geschiedenis, van filosofie tot echte wetenschap. In haar 116-jarige bestaan heeft ze negen uitgevers gehad, die ieder hun stempel op het fonds hebben gedrukt maar altijd in de geest van Leo Simons hebben gewerkt: het uitgeven van boeken die blijven, eigenzinnige titels van hoge inhoudelijke kwaliteit in mooie uitgaven. En dat zijn er middelerwijl meer dan 4.000.

In januari 2014 werd Wereldbibliotheek overgenomen door Uitgeefhuis Nieuw Amsterdam, dat nu Park Uitgevers heet. Park Uitgevers werd in februari 2021 overgenomen door Lannoo Publishing Group.