Wereldbibliotheek 115 jaar

Wereldbibliotheek bestaat 115 jaar

Op 29 april 1905 werd bij notariële akte de Maatschappij tot verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur opgericht, een naamloze vennootschap met Leo Simons als directeur. Binnen de kortste keren stond de uitgeverij als Wereldbibliotheek bekend en onder deze naam brengen wij nog steeds een breed scala aan werk uit, met als grote gemene deler: uitmuntende kwaliteit. Vandaag vieren wij deze bijzondere dag en we hopen nog vele jaren bij te dragen aan jullie leesplezier!