Tussen april en september / Trouw

Hoewel zijn uitgangspunt intens verdriet is, weet de schrijver dat via ingenieuze verhaalconstructies en associaties om te zetten in melancholische aanvaarding.