Leven en werk van de componist Foltyn / The New York Times

Een zeldzame combinatie van bekoorlijkheid en kracht.