Lea / de Volkskrant

Vaderliefde, de plicht aan een gestorvene, de twist tussen wetenschap en kunst, de zoektocht naar persoonlijke warmte, in alle gedaanten krijgt de morele kwestie een psychologische dimensie.