Hier is alles nog mogelijk / Juryrapport Robert-Walser-Preis 2018

Het debuut van Gianna Molinari is een verbijsterend verhaal, dat ons aanspoort om opmerkzaam te blijven.