Hier is alles nog mogelijk / Der Tagesspiegel

Hier is alles nog mogelijk is de juiste lectuur in een tijd die in haar hulpeloosheid de "fictie van het niet-immigreren" beleeft en die mensen voor het gerecht brengt omdat ze levens redden.