Het leugenachtige leven van volwassenen / De Groene Amsterdammer

Ferrante is er een meester in om de getergde meisjesgeest, steigerend en weerspannig, een stem te geven