Een geschiedenis van het onderwijs in Nederland / Didactief

‘De timing van dit boek lijkt geen toeval. Het stelt terechte vragen en probeert het debat over onderwijs in een relativerend historisch kader te zetten.’