Een geschiedenis van het onderwijs in Nederland / De Correspondent

Een standaardwerk dat door iedere leraar en schoolleidergelezen zou moeten worden, als een bijbel om onderwijsprofetenmee van het podium te slaan.