Een fellere zon / Pasuit

By Frans-Willem Korsten, hoogleraar literatuurwetenschap in Leiden en Rotterdam

Een van de scherpst mogelijke literaire analyses van ons heden.