De blauwe diamant / Boekenkrant

De blauwe diamant is scherp, onderhoudend. Familiebanden, gearrangeerde huwelijken, professionele tegenslag, sterke vrouwen en vastgeroeste tradities passeren de revue en komen in botsing met elkaar. Geschiedenis en levendige personages vermengen zich met elkaar tot een rijk geheel dat intrigeert. ****