Charleston op de vulkaan / De Standaard

Schitterende verhalen (...) Bijna honderd jaar later zijn Roths stukken nog meer dan zomaar lezenswaardig. ****