Jouke Turpijn

Jouke Turpijn (1976) is docent Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Van hem verscheen bij Wereldbibliotheek Mannen van gezag (2017, 3e herziene druk).