Jouke Turpijn

Jouke Turpijn (1976) doceert Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Van hetm verscheen bij Wereldbibliotheek Mannen van Gezag (2e druk 2018). In 2022 verscheen van hem Terug naar het ik-tijdperk, dat hij schreef met John Jansen van Galen.