Jan Schilt

Placeholder

Jan Schilt (1927-2015) was onder meer adjunct-directeur van Boek en Plaat, uitgever en directielid van de uitgeefgroep J.H. de Bussy, en uitgever van Wereldbibliotheek. Hij publiceerde regelmatig over de geschiedenis van het boekenvak.