Roberto Calasso

Roberto Calasso (1941) is schrijver en essayist. Hij is tevens uitgever van de Italiaanse uitgeverij Adelphi. De hemelse jager is het achtste deel in een monumentaal oeuvre waarin Calasso laat zien dat de mens mythes nodig heeft.Wereldbibliotheek publiceerde al zijn voorgaande werk. Zijn laatstverschenen titel was Het onbenoembare heden.