Op 29 april 1905 werd bij notariële akte de Maatschappij tot verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur opgericht, een naamloze vennootschap met Leo Simons als directeur. Binnen de kortste keren stond de uitgeverij als Wereldbibliotheek bekend en onder deze naam