Boek
Auteur

- Kant-brevier, een filosofisch leesboek voor vrije minuten
 

Immanuel Kant is de spil waar de hele moderne filosofie om draait. Hij verdient met recht de titel van universeel genie. Naast filosofie hield hij zich ook bezig met tal van andere onderwerpen, zoals, esthica, geschiedenis en pedagogie. Op al die gebieden rekende hij af met elke vorm van obscurantisme. Hij pleitte onvermoeibaar voor het zelfstandig denken en de autonomie van het individu. Vooral in dit opzicht is Kant allerminst verouderd en verdient hij keer op keer gelezen te worden.

In deze bloemlezing heeft Wilhelm Weischedel, Kantkenner en -uitgever van naam en faam, Kant voor niet-filosofisch geschoolde lezers toegankelijk gemaakt. Rond een aantal hoofdthema's, zoals 'De mens als kennend wezen', 'De mens als zedelijk wezen' en 'De mens als esthetisch wezen', heeft hij teksten van Kant gegroepeerd die voor iedereen begrijpelijk zijn, en die recht doen aan zijn veelzijdigheid.

Oorspronkelijke titel: Kant-brevier

Uit het Duits vertaald door: Hans Driessen

paperback

14x22 cm.

190 pagina's

ISBN 978 90 284 1926 1

prijs € 18,90

Alle leverbare titels van deze auteur:

Kant-brevier, een filosofisch leesboek voor vrije minuten

Ten eeuwigen vrede

 


Uitgeverij Wereldbibliotheek
Van Eeghenstraat 93-95, 1071 EX Amsterdam
Tel: 020 570 61 00  -  Fax:   -  E-mail: info@wereldbibliotheek.nl (boekhandelsbestellingen svp niet naar info maar naar verkoop@wereldbibliotheek.nl)